EGZAMINY - 2 marca w piątek

EGZAMINY

2 MARCA 2018 r. (PIĄTEK) o godzinie 17:00 odbędą się egzaminy na stopnie kyu

- na dużej sali gimnastycznej PG Nr 3 w Kluczborku, ul. Wolności 18

W tym dniu BIURO BĘDZIE CZYNNE wyjątkowo od 16:00 do 16:45

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

dopuszczenie przez trenera prowadzącego, 

wpisanie się na listę w biurze Klubu,

opłacenie zaległych i bieżących składek członkowskich,

dokonanie wpłaty za egzamin – 80zł (przelewem na konto Klubu lub gotówką w biurze)

opłacona licencja PZKT na rok 2018 – 40zł (opłata samodzielnie bezpośrednio na specjalne konto PZKT zgodnie z instrukcją poniżej, jeśli była już opłacana w tym roku nie trzeba tego robić ponownie)

Opłaty zaległych składek i licencji PZKT proszę uregulować przed dniem egzaminu.

Osoby, które posiadają paszport PZKT proszę o przyniesienie go do biura przed egzaminem – zostaną dokonane wpisy osobom, które zdadzą egzamin.

Dodatkowo istnieje możliwość złożenia zamówienia na paszport PZKT.

W tym celu należy podać: imię, nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres zamieszkania, potwierdzenie opłaty za licencję PZKT na rok 2018 oraz zdjęcie o wymiarach 3x4cm. Wyrobienie paszportu jest bezpłatne, warunkiem jest opłacona licencja.

Powodzenia☺

LICENCJE

W związku z wprowadzeniem przez Walne Zgromadzenie PZKT indywidualnych licencji członkowskich PZKT dla wszystkich członków Polskiego Zwiazku Karate Tradycyjnego od dnia 1 stycznia 2015 r. informujemy, że Zarząd PZKT ustalił roczną wysokość składki na kwotę 40 zł/os.

Licencja będzie służyła identyfikacji osoby w ewidencji PZKT, co pozwoli m.in. na uszczelnienie systemu przeprowadzania egzaminów na stopnie uczniowskie. Licencja ma być swego rodzaju „biletem” do serwisu oferowanego przez PZKT. Wykupienie licencji jest warunkiem udziału we wszelkich aktywnościach związanych z uprawianiem karate tradycyjnego w ramach PZKT, m.in. udziału w treningach w klubach macierzystych, przystąpienia do egzaminu na stopnie uczniowskie i mistrzowskie rejestracji egzaminu w PZKT, udziału w zawodach itd.

Korzyści dla osób posiadających licencję PZKT:

 1. Każda osoba posiadająca licencję PZKT otrzyma bezpłatny paszport PZKT (dotyczy osób, które nie posiadają paszportu i zgłoszą wniosek o jego wydanie+zdjęcie).
 2. Osoby z aktualną licencją PZKT otrzymują zniżkę na pobyt w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo-Stara Wieś” podczas aktywności z kalendarza PZKT.Koszt noclegu z pełnym wyżywieniem 120 zł/doba.

Szczegółowe warunki i tryb pobierania opłat:

 1. Wpłat za indywidualne licencje należy dokonywać na poniższe konto PZKT, ul. Sienkiewicza 85/87
  90-057 Łódź.
  33 8988 0001 0000 0017 8930 0006
  Bank Spółdzielczy w Przedborzu

 2. Licencje są wpłacane indywidualnie przez ćwiczących, prosimy w tytule przelewu koniecznie podać następujące dane:
  • Licencja PZKT + rok: imię i nazwisko, data urodzenia, klub macierzysty
   np. „Licencja PZKT 2018: Kacper Abramczyk, ur. 20.05.2000, Kluczborski KK
 3. Rachunki za wpłaty za indywidualne licencje członkowskie będą wystawiane w następujący sposób i przesyłane drogą e-mailową: – w ciągu 7 dni od dokonania przelewu, wpłacający może przesłać prośbę o wystawienie rachunku wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu e-mailem na adres rachunki.pzkt@karate.pl. W mailu należy podać dokładne dane wymagane do wystawienia rachunku (imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, NIP) oraz adres e-mail, na który ma zostać wysłany rachunek.

proszę dokonać opłaty licencji w LUTYM, przed dniem egzaminu!

OPŁATA LICENCJI DOTYCZY WSZYSTKICH ĆWICZĄCYCH BEZ WZGLĘDU NA TO CZY ZDAJĄ EGZAMIN.

2018-02-21 07:25 przez Ewa Maciborko

Wróć