Kluczborski Klub Karate brał udział w 2017 r. w programach " Aktywny Senior- Karate 50 +" oraz "Sportowy Talent" realizowanych przez Polski Związek Karate Tradycyjnego przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki.